Wel Jong Niet Piep

HKS_Logo Wel Jong, Niet PiepHet Hoekske wordt gevat in een korte slogan.

Deze slogan, die eigenlijk ook een beetje een logo is, vat met weinig woorden de ziel van de kroeg samen. Er is zowel een eenvoudige dan wel een dieperliggende verklaring te geven aan de slogan.

Normalerwijze begrijpt iedereen meteen waarvoor de slogan staat. 't Hoekske is een kroeg, die ondertussen al wat jaren meedraait. Het is al lang geen jongerenkroeg meer. Toch zijn de bezoekers enerzijds nog wel jong van geest. Anderzijds hebben ze al voldoende levenservaring of -inzicht om de dingen voldoende te nuanceren.
De slogan werd ook in een logo gegoten en toevallig kunnen we aan deze voorstelling ook een iets wat technischer uitleg geven. Het is zowat als een schilder, die eerst iets schildert en dan gaan alle echte dan wel pseudo-kenners de achtergronden ervan ontrafelen.

Het uiteindelijke logo lijkt wel een mathematische breuk, met in de teller "wel jong", en in de noemer "niet piep".

Verklaring
"Zoals het een breuk betreft duidt de teller op de verbetering en de noemer op de vermindering van het verhoudingsgetal. Het verhoudingsgetal is hier als het ware een meetinstrument van de mate waarin iemand past in 't Hoekske.
Wel jong betekent dat we ondanks de leeftijd toch een jonge reflex behouden: open van geest, leergierig, speels, zonder vooroordelen...
Niet piep betekent daarentegen dat we al wel voldoende 'wijsheid' hebben om ons niet langer te storten in kortzichtige trends, dat we ons niet zomaar of zonder meer laten dicteren wat goed voor ons zou zijn; we laten ons niet de les spellen en staan integendeel kritisch tegenover alles wat 'blinkt'. In die zin staat piep een beetje voor snotneus. Ik zou zelfs durven stellen dat veel jongeren, veel ouderwetser en beknopter zijn, dan een aantal zogenaamd ouderen. In die zin gaat de slogan niet over een leeftijd, maar over een ingesteldheid. Die kan je ook in een graadmeter uitdrukken.

Meten
De breuk is een meetinstrument: hoe jonger de teller (groter getal dus) en hoe minder piep de noemer (lager getal dus) hoe groter de uitkomst van de breuk en des te beter je dus scoort op het 'Hoekskes soulmateship'. Omgekeerd zullen er zijn die in hun jongreflex slecht scoren (lage teller) en die wel allerlei imagotechnische stunts uithalen om blits en trendy te zijn (hoog piepgehalte): zij hebben een lage uitkomst. Deze individuen zullen zich amper thuis voelen in 't Hoekske."
"Dat is ook de verklaring waarom er zulk objectief leeftijdverschil is in het Hoekske", meent Jan. "Jong en oud zit daar maar kriskras door mekaar. En niemand die zich daaraan stoort. Integendeel, subjectief, of beter gezegd, qua soul, vormen ze een vrij homogene groep."

Varianten
Ondertussen wordt iedereen uitgenodigd om varianten te zoeken voor de slogan. Er circuleren er al een aantal leuke: "wel oud, niet stok" of "wel poes, niet lief", of "wel rijk, niet stink"…