Inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer volgens de wet van 8/12/92, geeft elke inschrijver impliciet zijn toestemming aan K&C CVBA. Jozef Tielemansstraat 28 te 3200 Aarschot, tot het gebruik van de gegevens bij mailings van commerciële, informatieve of publicitaire aard. Elke deelnemer behoudt het recht om zijn gegevens in te zien, te laten verbeteren of te laten schrappen. (meer informatie onder Reglement bij Culinair Paspoort)
Account-informatie
Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van dit systeem zullen naar dit adres verstuurd worden. Het e-mailadres zal niet openbaar gemaakt worden en zal alleen gebruikt worden wanneer u om een nieuw wachtwoord vraagt of wanneer u over bepaald nieuws per e-mail geïnformeerd wil worden.
info
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Nieuwsbrieven